Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolen i Holbæk - Et teologisk studieforløb

I denne sæson tilbyder Kirkehøjskolen om formiddagen en ræk-ke forelæsninger om "Trosbekendelsen" og desuden om "Mid-delalderens altertavler".

Om eftermiddagen forelæses der om "Kirken under besættelsen", ”At være gadepræst”, ”Om sorg”, ”Angsten i dag og de kierke-gaardske løsningsforslag” og ”At være præst for Gud, Dronning og Fædreland”.

Hvor og hvornår:
Studiet foregår i Skt. Nikolai Kirkes nye sognehus på Kirkepladsen over for Skt. Nikolai Kirke, 4300 Holbæk på lørdage kl. 10.15-14.45 med en halv times frokostpause. Der er hver gang to gange to lektio-ners forelæsning (inkl. to mindre pauser) med to forskellige forelæsere.

Tilmelding og pris:
Tilmelding til Kirkehøjskolen inden d. 1. september 2019 hos Lise Raff, mail: raff.lise049@gmail.com, tlf. 21 82 73 45.

Oplys venligst navn, mailadresse og telefonnummer.
Pris: 700 kr. for forelæsningerne alene
900 kr.for deltagelse i Kirkehøjskolen og sandwichordning

Betaling senest den1. september 2019 på
konto:Reg.nr.1551
kontonr.4042632686

Oplys venligst navn og mailadresse.

Læs mere her

dof